Lượt truy cập : 115048
THÔNG TIN KỸ THUẬT - Hướng dẫn thử áp suất đường ống

- Sau khi hệ thống được lắp đặt hoàn chỉnh cần phải kiểm tra xem có bị rò rỉ hay không bằng cách cấp áp suất cho toàn bộ hệ thống đường ống.

- Áp suất thử không vượt quá 1,5 lần áp suất làm việc tối đa của bộ phận yếu nhất của đường ống.

- Thời gian thử được quy định như sau: Áp suất thử được cung cấp và duy trì trong khoản thời gian ít nhất là 1 giờ nhưng không được vượt quá 24h.

- Nhiệt độ thử là nhiệt độ bình thường của môi trường xung quanh.

Chú ý khi thử áp cho hệ thống đường ống:

- Đối với hệ thống cấp nước lớn thì phải tiến hành kiểm tra từng đoạn với chiều dài tối đa là 500m.

- Các van trung gian trên hệ thống (nếu có) phải được mở hết cỡ trước khi cấp áp thử cho hệ thống.

- Đối với hệ thống sử dụng khớp nối bằng keo dán phải tuân thủ theo biểu thời gian dưới đây khi lắp đặt và tiến hành cấp áp thử.

Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM
Điện thoại: (84-8) 3770 1436 - (84-8) 3770 1437 - Fax: (84-8) 3770 1438
Email: sales@shuenchang.com - Website: www.shuenchang.com